Salle konferencash në Qëndrën “Skodrinon”

Data Tetor 2021
Vendi Shkodër
Klienti Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë
Kategoria Komerciale

Me kërkesë të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Shkodër u kryen punimet për arredimin e disa ambjenteve të brendshme e të jashtme të godinës, bazuar në miratimin e e Kryesisë së Dhomës.

Zgjidhja e brendshme

Arredimi i salles së konferencave është konceptuar duke ju përshtatur lartësisë ekzistuese.Dizajni i tavanit vjen si nje pershtatje mes lartesise relativisht te ulet te dhomës dhe vazhdimësisë së dritareve deri në tavan. Veshjet e mur janë realizuar me material MDF. Në çdo skicë paraqitet lloji i ndriçuesit dhe karakteristikat e tij, mobiljet, materialet, dhe sipas kërkes%s çmimet dhe vendi i blerjes.