Arredimi i zyrës në Qëndrën “Skodrinon”

Data Tetor 2021
Vendi Shkodër
Klienti Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë
Kategoria Komerciale

Me kërkesë të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Shkodër u kryen punimet për arredimin e disa ambjenteve të brendshme e të jashtme të godinës, bazuar në miratimin e e Kryesisë së Dhomës.

Zgjidhja e brendshme

Arredimi i zyrës përcakton tipin e tavolinave dhe karrigeve që do të vendosen me përmasimet e tyre, tipet e ndriçuesve, ngjyrave, grilave. Tavani është konceptuar duke ju përshtatur lartësisë dhe sistemit ekzistues të kondicionimit. Veshjet e mur janë realizuar me material MDF. Në çdo skicë paraqitet lloji i ndriçuesit dhe karakteristikat e tij, mobiljet, materialet, dhe sipas kërkes%s çmimet dhe vendi i blerjes.