Kishë Katolike

Data Maj 2012
Vendi Kelmend, Malësi e Madhe
Klienti Kisha Katolike
Kategoria Kult

Zgjidhja