Magazinë

Data Tetor 2012
Vendi Shkodër
Klienti Sh.D.
Kategoria Industri

Zgjidhja