Rimodelim holli 'Spitali Rajonal Shkodër

Data Qershor 2018
Vendi Shkodër
Vlera
Klienti Spitali Rajonal Shkodër
Kategoria Shëndetësi

Zgjidhja