Universiteti 'Aleksandër Moisiu'

Data Qershor 2016
Vendi Durrës
Klienti Universiteti 'Aleksandër Moisiu'
Kategoria Arsim

Nga drejtuesit e Universitetit 'Aleksandër Moisiu' u kërkua realizimi i vesheshje të disa ambjenteve në godinën qëndrore (Currila) dhe në godinën e re të Kampusit të ri Universitar (Spitallë, Durrës).

Zgjidhja

Pas matjeve të realizuara në secilën godinë, u hodhën planet e mureve për çdo ambjent si mëposhtë: godina e vjetër, zyra e rektorit, kancelarit, sekretares, salle e mbledhjeve, korridori, salla e leksioneve, në total 255 m2. Pastaj në kampusin e ri u matën sipërfaqet e 2 sallave të leksioneve, asaj trapezoidale me sipëfaqe 200 m2 dhe asaj drejtkëndëshe me sipërfaqe 300 m2. Veshjet e mureve u konceptuan duke thyer vazhdimsine që krijonin sipërfaqet e mëdha të ketyre ambjenteve, duke ju përshtatur vetratave për të dhënë kontrastin e nevojshëm pa rënduar pamjen.

Realizimi

Veshjet u realizuan me pllake me plastifikim dhe u kryen në mobilerinë e z. Myfit Lezha.