Shtëpi Banimi

Data Qershor 2010
Vendi Shkodër
Klienti F.M.
Kategoria Banim

Zgjidhja