Shtigje Pedalim MTB Shkdër- MTB cycling trail Shkodër

Përmbledhje

Secila nga rrugët e biçikletave ka veçorinë e vet. Në skedën çdo rrugë përshkruhet gjatësia, disniveli, përbërja e rrugës, vështirësia dhe jepen foto të rrugëve etj.

Pajisjet gjatë pedalimit

Duhet patjetër mbrojtëse si helmeta, syze sportive, doreza për biçikletë, këpucë për biçikletë në varësi të llojit të pedalit, drita, dhe aksesorë të tjerë sipas llojit të rrugës që do përshkohet.

Detaje

Data Mars 2023
Koha sipas llojit të rrugës
Kategoria Pedalim MTB
Lloji i biçikletës Gravel- MTB