çfarë realizohet

projektim i brendshëm

Interior Design

1. Analize e ambjentit ekzistues 2. Plan mobilimi me dimensione 3. Mobiljet dhe struktura 3D 4. Plan tavani,punime gipsi dhe zgjedhje ndriçimi 5. Plan rrjeti i instalimeve 6. Aksonometri dhome 7. Zgjedhje rifinitura materiale ngjyra 8. Pamje 3 dimensionale click

Proketim arkitekturor

Architecture Design

1. Rimodelime fasadash 2. Objekte banimi 3. Objekte tregtare 4. Objekte sportive, industriale, arsimore, kulturore 5. Objekte kulti 6. Planimetri,planvendosje, prerje, fasada, detajime të objektit 7. Pamje 3 dimensionale të objektit click

Projektim Peisazhi

Urban Design

1. Sistemim sipërfaqe të gjelbërta 2. Projektim Lulishte, parqe 3. Sheshe, hapësira rekreative 4. Plan sistemimi, të detajuara 5. Rikualifikim hapësira publike 6. Elementë arredimi urban 7. Pamje 3 dimensionale të peisazhit urban click

Konsulencë në distancë

arkitekt online

1. Ide për të rritur vlerën e pasurisë tuaj 2. transformim dhe ndryshime të ambjenteve 3. Rinovime objektesh ekzistuese 4.Mundësi zgjerimi, sa m2 mund të shtoni 5. Në cilën zonë urbane ndodhet prona juajk6.7. click

A je gati për të nisur nje projekt?

A je gati për të nisur nje projekt?

Ristrukturime / Përshtatje / Adaptime

Liçensime

Liçensuar për plane te detajuara vendore,projektim interieri, objekte banimi, industriale, turistike, sportive, qëndra tregtare, social kulturore, objekte kulti, arsimore, projektim peisazhi, lulishte, parqe.

NP-2 Ndërtime civile dhe industriale. NP-3 Rikonstruksion mirëmbatje godina civile, industriale, veshje fasada. Ns-4 Punime rifiniture muraturë, druri, plastike, metalike, xhami. NS-8c Struktura druri. NS-19 Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë.

Liçencë për vlerësim pasurie shkalla II, në fushën 'Ndërtesë Toke-Truall për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

Markues për Shtigje malore dhe guide për mountain bike-biçikletë mundesuar nga Zgjerimi i ViP Dinarika nè rajonin CBC Shqipëri-Kosovë-IPA Cross Border CO-Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Interesa-Blog

ÇIKLIZËM MTBKAFSHËTPIKTURAFOTOGRAFI UDHËTIME

Rreth

Irma Temali Kraja

Arkitekt projektues/ Interior Design/ Planifikues-Urban planner/ Project manager/

Arkitekt liçensuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës në projektim, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh. Studimet e larta në Universitetin Politeknik të Tiranës, dega Arkitekturë, profili Arkitekt. Studime pasuniversitare: Universiteti Polis, Master Profesional me drejtim Dizajn Estetik Strukturor. Kualifikime mbi Planifkimin Urban në Itali dhe Hollandë.

Info

Rr.Fahri Ramadani, Shkodër, Albania Email 1: irmatem@yahoo.com
Email 2: irmatem@gmail.com
Cel: +355 677530053
Më Tepër-CV