Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00

Rinovim shtëpi banimi Shkodër

Përpara / Pas

Shiko detajet

Transformim i jashtëm i shtëpisë nga një katëshe në dy duke shtuar katin mansandër. Fasada e rikonceptuar në përputhje me tipologjinë e shtëpisë dhe dimensionet e saj.

"Shtëpi për të moshuar Te Zotërinjtë"

Përpara / Pas

Shiko detajet

Është përshtatur kati përdhe prej 120 m2 me funksion të mëparshëm Bar-Kafe, në ambjente për shtëpinë e të moshuarve 'Te Zotërinjtë'.

PROJEKT IDE Rinovim shtëpi TIP KULLE

Përpara / Pas

Shiko detajet

Rinovim i shtëpisë 2 katëshe e tipit kulle në Vermosh. Shtëpia është rikonceptuar në përputhje me arkitekturën karakteristike të zonës dhe dimensioneve ekzistuese të saj.

Rikonceptim Shtese kati bar Restorant Tradita

Përpara / Pas

Shiko detajet

Rikonceptim shtesë kati hotel Tradita Geg dhe Toskë

2.5