SALLON DHE KUZHINE

Data JANAR 2021
Vendi Shkodër
Klienti G.F.
Kategoria Banim

Zgjidhja