Projektim peisazhi, lulishte, parqe, hapësira rekreative, arredimi urban

ZGJIDHNI TIPOLOGJINE E peisazhit

Lulishte

Sistemim sipërfaqe të gjelbërta, publike ose private, oborre institucioni apo shtëpie banimi.

"Lulisha Bashkia Shkodër"

Oborre shkolle

Sitemim oborre shkolle përfshin realizimin e ambjenteve rekreative dhe atyre sportive.

Oborri shkolla 'At Pjetër Meshkalla'

Sheshe publike

Rikualifikimi i shesheve urbane te qyteteve apo fshatrave me elemente të arredimit urban.

"Rikualifikimi sheshi Tamarë"

Parqe

Rikualifikimi i parqeve, sistemimi i gjelbërimit dhe zonave rekreative në funksion të komunitetit.

"Parku qendër Velipojë"

PROJEKTIM peisazhi

terren
ide
siperfaqe

Pas vizitës në terren krijohet një ide fillestare se si do zhvilohet projekti. Pas marrjes së hartës apo rilevimit të pronës fillon puna për realizimin e projekt idesë.

Koncepti zhvillohet në plan por mund të shoqerohet dhe me disa skica volumetrike.

sheshe
urban
plan

Planet e shesheve publike duhet të jenë në funksion të komunitetit, të realizueshme, me kosto të përballueshme ku zgjedhja e parë synon përdorimin e materialeve në afersi te sheshit të ndërtimit.

Në plan vendosen të gjithë elementët rrethues si objektet, rrugët, parkimet, gjelbërimi etj.

elemente
korniza
detaje

Planimetritë e dimensionuara jepen për të gjithë sipërfqen duke përcaktuar dhe m2 për secilën. Planet kanë dimensione për çdo pjesë të gjelbërimit, parkimit, sipas standarteve teknike, të lexueshme dhe printohen në shkallën e përshtatshme.

Në plan vendosen elementët e arredimit urban si kënd lojrash, gjelbërim, stola, ndriçuesit, të gjitha këto detaje jepen në fleta teknike të veçanta.

prerje
kuota
lartesi

Detajet që shoqërojnë projektin përfshinë prerjet, aksonometritë me dimensione të elementëve urbanë si stola, vazo, dekore etj.

Për çdo element sqarohet materiali, madhësia, ngjyra, format duke u shoqëruar me pamje të objektit.

Pamje
3d
ngjyra

Një ide e qarte pasqyrohet përmes përcaktimit të gjelbërimit. Duke paraqitur llojin e gjelbërimit në pamjet dhe fotot përcaktohet jo vetëm lloji i bimës por shikohet dhe si qëndron gjelbërimi mes elementeve urban rrethues.

rifinitura
efiçence
energji

Materialet që përdoren në shtrim, detaje urbane, teknike etj. janë zgjedhje që duhet të bëhen me kujdes, pasi jo vetëm i japin bukuri sheshit, por duhet të kenë dhe efiçencë energjitike duke përmendur këtu zgjedhjen e ndriçuesve apo veti përshtatëse ndaj ndryshimeve klimatike.

Me materialet e fundit në treg dhe zgjedhjen e duhur në kombinimin e tyre, ana estetike dhe ajo funksionale mund të plotesojnë njera tjetren. Ambjenti urban jo vetem ka një pamje të veçantë, por mund të japë dhe nje performance duke krijuar një shesh efikas, që kursen energji dhe i përshtatet kushteve mjedisore.


Architect/Interior design/Urban desigh

Kontakt

Rr.Fahri Ramadani, Shkodër, Albania Phone:cel: 0677 53 00 53 Email 1:irmatem@yahoo.com Email 2 irmatem@gmail.com
© Copyright 2024 - ArchIrma - Architecture and Interior Design from 2007