Kualifikime Akademike

2001-2006

 

Titulli Arkitekt

Diplome 5 vjeçare, titulli Arkitekt, Universiteti Politeknik i Tiranes

2011-2013

 

Dizajn Estetik Strukturor

Diplome Pasuniversitare 2 vjeçare, Master Profesional, Universiteti Polis

2011

 

Planifikim urban dhe zhvillimi i Tokës

Trajnim 3 mujor në 'Planifikim Urban i Qëndrueshëm dhe Zhvillimi i Tokës', MATRA program, IHS Rotterdam, Co-Plan

2016-2017

 

Kurs trajnimi ne GIS (Geografic Information System):Adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike në menaxhimin e riskut të përmbytjeve

Trajnim nga GIZ-Bashkëpunimi ndërkombëtar Gjerman

2018

 

Kualifikim mbi 'Përfshirjen e komunitetit në procesin e Planifikimit dhe qeverisjen vendore'

Trajnim nga Academia e Hagës për Qeverisjen Vendore, Hollandë

2018

 

Zhvillues dhe Markues për Shtigje malore dhe guide për mountain bike-biçikletë

Zgjerimi i ViP Dinarika nè rajonin CBC Shqipëri-Kosovë-IPA Cross Border CO-Fondi Shqiptar i Zhvillimit

2019

 

Kualifikim mbi 'Adaptimet Klimatike dhe qytetet që përshtaten- Përshtatje dhe Planifikimin'

Trajnim nga Academia e Hagës për Qeverisjen Vendore, Hollandë

2021

 

Kurs trajnimi mbi 'Auditimin e Energjisë'

Çertifikatë nga Universiteti Polis mbështetur mbi ligjin për Efiçencën e Energjisë

2022

 

Vlerësues i pasurive të paluajtëshme, ndërtesë-truall, shkalla II

Pajisur me liçence për vlerësimin e pasurive ndërtesë-truall.

2022

 

Kualifikim pasuniversitar "Impakti i ndryshimeve klimatike dhe përshtatja ne Delta"

Vlerësimi dhe përshtatja ndaj rrezikut dhe planifikimi ne zonat e riskut, Instituti IHE-DELFT, UNESCO-IHE, Hollandë,

Eksperienca profesionale

2006-2007

 

Projektues Interieri, arredime të brendshme, klasike dhe moderne, punime druri origjinal

Dafinor sh.p.k., Shkodër-Tiranë

2008-2015

 

Projektues Arkitekt specialist / Drejtoria e Urbanistikës

Hartim projektesh publike, planit rregullues 2010 etj, specialist Rregjistri i Territorit, Bashkia Shkodër

2015-vazhdim

 

Projektues Arkitekt specialist / Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të investimeve

Projektues i investimeve publike, hartues i planeve vendore, Bashkia Shkodër

2009

 

Workshop mbi politikat evropiane dhe bashkëpunimin ndërkombëtar të zonës së Adriatikut

Teuleda, UNDP, Ministria e Punëve të jashtme, Rajoni Molise, Campobasso, Itali

Tetor 2010

 

Pjesmarrje në 'Expo Real 2010'

Prezantim i projektit :Projekt banimi buzë liqenit 'The Sunset Resort', Mynih, Germany

2012

 

Konferencë mbi Mobilitetin Urban dhe Menaxhimin e Qëndrueshëm. Prezantimi i studimit 'Mobiliteti dhe Përdorimi i tokës sipas Planit Rregullues Shkodër 2013'

EPOMM, MOBALB, Hotel Mondial Tirana, Albania

2011

 

Vizitë studimore, Prezantimi i projektit 'Rehabilitimi i pjesëve publike të Fshatit Zogaj'

Friuli Venezia Giulia, Itali

2012

 

Workshopi Europian me teme 'Trashigimia, planifikimi urban dhe peisazhi; shembulli i Beratit',

French Association of the Towns of Art and History, Berat, Albania 2012

2014

 

Prezantimi i artikullit shkencor” Integrimi i Teknologjisë Fotovoltaike në Projektimin Arkitekturor të Ndërtesave”

Konferenca e 2-të ndërkombëtare mbi “ Sfidat e Kërkimit dhe Edukimit Drejt së Ardhmes”, Shkoder, Shqipëri; Link: http://konferenca.unishk.edu.al/icrae2014/cd/cd.html

2019

 

Lektore e jashtme 'Planifikimi dhe Perdorimi i Tokës' Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Universiteti 'Luigj Gurakuqi', Shkodër, Shqipëri

2020

 

Konferencë "Pandemia dhe përballimi i efekteve të saj nga shoqëria jonë" Prezantimi i kërkimit mbi 'Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike përmes teknologjisë në zonat bregdetare'.

Institutit Alb-Shkenca,Prishtinë 20-22 Nëntor 2020, Kosovë

2021

 

Konferencë ndërkombëtare mbi "Mbrojtjen e Mjedisit Ujor dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm WEPSD-2021" Prezantimi i kërkimit 'Integrimi i Përshtatjes Përmes Ekosistemit në Planifikimin Hapësinor në Shqipëri'

Akademia e Shkencave, Tiranë 17-18 Maj 2021

PROGRAME

Autocad 2D-3D
Microsoft Office
3d Max Design-V-Ray
ArcMap-QGis
Adobe Photoshop CC-Dreamweaver
Nitro Pro

Rreth

Irma Temali Kraja

Arkitekt projektues/ Interior Design/ Planifikues-Urban planner/ Project manager/

Arkitekt liçensuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës në projektim, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh. Studimet e larta në Universitetin Politeknik të Tiranës, dega Arkitekturë, profili Arkitekt. Studime pasuniversitare: Universiteti Polis, Master Profesional me drejtim Dizajn Estetik Strukturor. Kualifikime mbi Planifkimin Urban në Itali dhe Hollandë.

Info

Rr.Fahri Ramadani, Shkodër, Albania Instagram:
Email 1: irmatem@yahoo.com
Email 2: irmatem@gmail.com
Cel: +355 677530053