Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Kualifikime Akademike

2001-2006

 

Titulli Arkitekt

Diplome 5 vjeçare, titulli Arkitekt, Universiteti Politeknik i Tiranes

2011-2013

 

Dizajn Estetik Strukturor

Diplome Pasuniversitare 2 vjeçare, Master Profesional, Universiteti Polis

2011

 

Planifikim urban dhe zhvillimi i Tokës

Trajnim 3 mujor në 'Planifikim Urban i Qëndrueshëm dhe Zhvillimi i Tokës', MATRA program, IHS Rotterdam, Co-Plan

2016-2017

 

Kurs trajnimi ne GIS (Geografic Information System):Adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike në menaxhimin e riskut të përmbytjeve

Trajnim nga GIZ-Bashkëpunimi ndërkombëtar Gjerman

2018

 

Kurs trajnimi mbi 'Përfshirjen e komunitetit në procesin e Planifikimit dhe qeverisjen vendore'

Trajnim nga Academia e Hagës për Qeverisjen Vendore, Hollandë

2018

 

Zhvillues dhe Markues për Shtigje malore dhe guide për mountain bike-biçikletë

Zgjerimi i ViP Dinarika nè rajonin CBC Shqipëri-Kosovë-IPA Cross Border CO-Fondi Shqiptar i Zhvillimit

2019

 

Kurs trajnimi mbi 'Adaptimet Klimatike dhe qytetet që përshtaten- Përshtatje dhe Planifikimin'

Trajnim nga Academia e Hagës për Qeverisjen Vendore, Hollandë

2021

 

Kurs trajnimi mbi 'Auditimin e Energjisë'

Çertifikatë nga Universiteti Polis mbështetur mbi ligjin për Efiçencën e Energjisë

Eksperienca profesionale

2006-2007

 

Projektues Interieri, arredime të brendshme, klasike dhe moderne, punime druri origjinal

Dafinor sh.p.k., Shkodër-Tiranë

2008-...

 

Projektues Arkitekt specialist / Drejtoria e Urbanistikës / Planifikimit

Bashkia Shkodër

2009

 

Workshop mbi politikat evropiane dhe bashkëpunimin ndërkombëtar të zonës së Adriatikut

Teuleda, UNDP, Ministria e Punëve të jashtme, Rajoni Molise, Campobasso, Itali

October 2010

 

Expo Real 2010 Munchen

Presentation of the project design 'Housing project on the lakeside 'The Susset Resort', Munchen, Germany

2012

 

Konferencë mbi Mobilitetin Urban dhe Menaxhimin e Qëndrueshëm. Prezantimi i studimit 'Mobiliteti dhe Përdorimi i tokës sipas Planit Rregullues Shkodër 2013'

EPOMM, MOBALB, Hotel Mondial Tirana, Albania

2011

 

Vizitë studimore, Prezantimi i projektit 'Rehabilitimi i pjesëve publike të Fshatit Zogaj'

Friuli Venezia Giulia, Itali

2012

 

Workshopi Europian me teme 'Trashigimia, planifikimi urban dhe peisazhi; shembullli i Beratit',

French Association of the Towns of Art and History, Berat, Albania 2012

2014

 

Prezantimi i artikullit shkencor” Integrimi i Teknologjisë Fotovoltaike në Projektimin Arkitekturor të Ndërtesave”

Konferenca e 2-të ndërkombëtare mbi “ Sfidat e Kërkimit dhe Edukimit Drejt së Ardhmes”, Shkoder, Shqipëri; Link: http://konferenca.unishk.edu.al/icrae2014/cd/cd.html

2018

 

Lektore e jashtme 'Planifikimi dhe Perdorimi i Tokës' Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Universiteti 'Luigj Gurakuqi', Shkodër, Shqipëri

2020

 

Konferencë "Pandemia dhe përballimi i efekteve të saj nga shoqëria jonë" Prezantimi i kërkimit mbi 'Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike përmes teknologjisë në zonat bregdetare'.

Institutit Alb-Shkenca,Prishtinë 20-22 Nëntor 2020, Kosovë

2021

 

Konferencë ndërkombëtare mbi "Mbrojtjen e Mjedisit Ujor dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm WEPSD-2021" Prezantimi i kërkimit 'Integrimi i Përshtatjes Përmes Ekosistemit në Planifikimin Hapësinor në Shqipëri'

Akademia e Shkencave, Tiranë 17-18 Maj 2021

Skill Bar

Autocad 2D-3D
Microsoft Office
3d Max Design-V-Ray
ArcMap-QGis
Adobe Photoshop CC-Dreamweaver
Nitro Pro